Privacy2018-12-15T14:54:35+00:00

Privacy

Antoine Pour Toi heeft integriteit hoog in het vaandel staan en behandelt uw gegevens daarom met de grootste zorg en respect. Onze systemen zijn zo ingericht dat uw gegevens uitsluitend inzichtelijk zijn voor de partijen die betrokken zijn bij uw bestelling, en alleen gebruikt worden indien nodig voor een correcte verzorging van uw bestelling. Antoine Pour Toi geeft, verkoopt, of leent nóóit adressen aan derden. Hieronder volgen nadere details met betrekking tot ons privacy beleid en veiligheid.

1. Beveiliging

Antoine Pour Toi neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Technisch zorgen wij ervoor dat onze systemen up-to-date en goed beveiligd zijn en gebruiken wij certificaten voor de versleuteling van dataverkeer tussen uw computer en Antoine Pour Toi. Wij laten onze systemen regelmatig toetsen door externe experts. Intern worden uw gegevens enkel ingezien door personen die verantwoordelijk zijn voor een correcte afhandeling van uw bestelling.

2. Verzamelde (persoons)gegevens

Door gebruik te maken van óf door u aan te melden voor de diensten van Antoine Pour Toi hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om uw bestelling te verwerken en om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling.

3. Registratie bij Antoine Pour Toi online

Als u een bestelling plaatst, zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en betaalgegevens nodig om deze uit te voeren en om u van de voortgang van uw bestelling op de hoogte te houden.

4. Cookies

Antoine Pour Toi gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die worden opgeslagen op uw computer door uw browser. Cookies geven ons informatie over het gebruik van onze diensten waardoor wij deze kunnen optimaliseren en verbeteren waar nodig. Dit biedt ons inzage in uw gedrag op onze website, niet in uw persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om uw browser-instellingen aan te passen, zodat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Om een bestelling te doen in de instellingen daarvoor te bewaren zijn cookies echter noodzakelijk.

5. Rechten

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over uw surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Een verzoek hiertoe kunt u indienen via de klantenservice.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren, maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens van u te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn. Behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht? Neem hiervoor contact op met onze klantenservice: dan lossen wij dit graag zelf met u op. U heeft echter ook het recht om een klacht in te dienen. Dit is mogelijkheid door te e-mailen naar bonjour@antoinepourtoi.nl. Tot slot heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht het bovenstaande u niet voldoende informatie geven met betrekking tot ons privacy beleid en de veiligheid van onze diensten, neem dan contact op via bonjour@antoinepourtoi.nl of via het contactformulier. Dit privacystatement kan door ons worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

preloader